Status izvještavanja

Status izvještavanja pruža pregled o količini podataka o Ciljevima održivog razvoja (COR) o kojima se izvještava u Crna Gora.

Generalni status izvještavanja

248 indikatori
179Prikupljanje podataka72%
69Prijavljeni podaci28%


Status po ciljevima

Svijet bez siromaštva

13 indikatori
9Prikupljanje podataka69%
4Prijavljeni podaci31%


Svijet bez gladi

14 indikatori
10Prikupljanje podataka71%
4Prijavljeni podaci29%


Dobro zdravlje i blagostanje

28 indikatori
17Prikupljanje podataka61%
11Prijavljeni podaci39%


Kvalitetno obrazovanje

12 indikatori
5Prikupljanje podataka42%
7Prijavljeni podaci58%


Rodna ravnopravnost

14 indikatori
12Prikupljanje podataka86%
2Prijavljeni podaci14%


Čista voda i sanitarni uslovi

11 indikatori
9Prikupljanje podataka82%
2Prijavljeni podaci18%


Obnovljiva i dostupna energija

6 indikatori
3Prikupljanje podataka50%
3Prijavljeni podaci50%


Dostojanstven rad i ekonomski rast

16 indikatori
10Prikupljanje podataka63%
6Prijavljeni podaci38%


Industrija, inovacije i infrastruktura

12 indikatori
5Prikupljanje podataka42%
7Prijavljeni podaci58%


Smanjenje nejednakosti

14 indikatori
12Prikupljanje podataka86%
2Prijavljeni podaci14%


Održivi gradovi i zajednice

15 indikatori
11Prikupljanje podataka73%
4Prijavljeni podaci27%


Odgovorna potrošnja i proizvodnja

13 indikatori
9Prikupljanje podataka69%
4Prijavljeni podaci31%


Klimatska akcija

8 indikatori
8Prikupljanje podataka100%
0Prijavljeni podaci0%


Život pod vodom

10 indikatori
10Prikupljanje podataka100%
0Prijavljeni podaci0%


Život na kopnu

14 indikatori
14Prikupljanje podataka100%
0Prijavljeni podaci0%


Mir, pravda i snažne institucije

24 indikatori
15Prikupljanje podataka63%
9Prijavljeni podaci38%


Partnerstvo za ciljeve

24 indikatori
20Prikupljanje podataka83%
4Prijavljeni podaci17%


Povratak na početak