Zadaci i indikatori

Zadatak 6.1

Do 2030. godine, ostvariti univerzalan i pravedan pristup bezbjednoj i povoljnoj vodi za piće za sve

Zadatak 6.2

Do 2030. godine, ostvariti ravnopravan pristup odgovarajućoj kanalizaciji i higijenskim uslovima za sve i iskorijeniti defekaciju na otvorenom, pritom obraćajući posebnu pažnju na potrebe žena i djevojčica i ljudi u osjetljivim situacijama

Zadatak 6.3

Do 2030. godine, poboljšati kvalitet vode smanjenjem zagađenja, uklanjanjem otpada i minimalnim ispuštanjem opasnih hemikalija i materijala, smanjenjem za polovinu udjela nepročišćenih otpadnih voda i značajnim povećanjem recikliranja i bezbjedne ponovne upotrebe na globalnom nivou

Indikator 6.3.1

Indikator 6.3.2


Zadatak 6.4

Do 2030. godine, značajno povećati efikasnost korišćenja vode u svim sektorima i obezbijediti održivo crpljenje i snabdijevanje pitkom vodom u cilju rješavanja nestašice vode i značajno smanjiti broj ljudi koji pate zbog nestašice vode

Indikator 6.4.1


Zadatak 6.5

Do 2030. godine, sprovesti integrisano upravljanje vodnim resursima na svim nivoima, između ostalog i putem prekogranične saradnje, u skladu sa potrebama

Indikator 6.5.1


Zadatak 6.6

Do 2020. godine, zaštititi i obnoviti ekosisteme povezane sa vodama, uključujući planine, šume, močvare, rijeke, podzemne rezervoare i jezera

Indikator 6.6.1


Zadatak 6.a

Do 2030. godine, proširiti međunarodnu saradnju i podršku za izgradnju kapaciteta za zemlje u razvoju u aktivnostima i programima koji su povazeni sa vodom i kanalizacijom, uključujući tehnologije sakupljanja vode, desalinizacije, efikasnog korišćenja vode, pročišćavanja otpadnih voda, recikliranja i ponovnog korišćenja

Zadatak 6.b

Podrška i jačanje učešća lokalnih zajednica u unapređenju upravljanja vodama i kanalizacijom

Povratak na početak