Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Do 2030. godine, značajno povećati efikasnost korišćenja vode u svim sektorima i obezbijediti održivo crpljenje i snabdijevanje pitkom vodom u cilju rješavanja nestašice vode i značajno smanjiti broj ljudi koji pate zbog nestašice vode

Indikator

Promjena efikasnosti korišćenja vode tokom vremena

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Do 2030. godine, značajno povećati efikasnost korišćenja vode u svim sektorima i obezbijediti održivo crpljenje i snabdijevanje pitkom vodom u cilju rješavanja nestašice vode i značajno smanjiti broj ljudi koji pate zbog nestašice vode

Indikator

Promjena efikasnosti korišćenja vode tokom vremena

Izvor

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Povratak na početak