Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Do 2030. godine, poboljšati kvalitet vode smanjenjem zagađenja, uklanjanjem otpada i minimalnim ispuštanjem opasnih hemikalija i materijala, smanjenjem za polovinu udjela nepročišćenih otpadnih voda i značajnim povećanjem recikliranja i bezbjedne ponovne upotrebe na globalnom nivou

Indikator

Udio kućnih i industrijskih otpadnih voda koje se bezbjedno tretiraju

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Udio otpadnih voda nastalih u domaćinstvima i ekonomskim aktivnostima koje se bezbjedno tretiraju na osnovu skale za tretman kako je definisano SEEA u odnosu na ukupne otpadne vode nastale u domaćinstvima i ekonomskim aktivnostima. Ovaj indikator pokriva domaćinstva i cjelokupnu ekonomiju i nadograđuje se na okvir praćenja JMP, UNSD/UNEP upitnik za vodu za zemlje koje nisu članice OECD/Eurostata, OECD/Eurostat upitnik za zemlje OECD, AQUASAT, IBNET. Statističke metode za mjerenje tretmana otpadnih voda su usklađene sa statističkim standardom SEEA21 i pripadajućim definicijama, klasifikacijama i kategorijama tretmana (Obuhvata sve otpadne vode nastale i obrađene od strane privrede. Kategorije tretmana će biti konzistentne, koliko god je to moguće u kontekstu globalnih ciljeva praćenja, sa definisanim u SEEA. Indikator 6.3.1 podrazumijeva obračun udjela otpadnih voda nastalih u domaćinstvima i ekonomskim aktivnostima koje se bezbjedno tretiraju u odnosu na ukupne otpadne vode nastale u domaćinstvima i ekonomskim aktivnostima koje obuhvataju komunalne i opasne vode. Izračunavanje vrijednosti indikatora je količina tretirana (izvan mjesta i na licu mjesta) podijeljena s ukupnom količinom proizvedenih otpadnih voda. Ovaj pokazatelj raščlanjen je za domaćinstva i ne-domaćinstva (industrijski i komercijalni objekti).

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Do 2030. godine, poboljšati kvalitet vode smanjenjem zagađenja, uklanjanjem otpada i minimalnim ispuštanjem opasnih hemikalija i materijala, smanjenjem za polovinu udjela nepročišćenih otpadnih voda i značajnim povećanjem recikliranja i bezbjedne ponovne upotrebe na globalnom nivou

Indikator

Udio kućnih i industrijskih otpadnih voda koje se bezbjedno tretiraju

Izvor

Monstat

Povratak na početak