Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Do 2030. godine, ostvariti ravnopravan pristup odgovarajućoj kanalizaciji i higijenskim uslovima za sve i iskorijeniti defekaciju na otvorenom, pritom obraćajući posebnu pažnju na potrebe žena i djevojčica i ljudi u osjetljivim situacijama

Indikator

Procenat stanovništva koji koristi (a) bezbjedno upravljane sanitarne usluge i (b) objekat za pranje ruku sapunom i vodom

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

UN nema standardizovanu metodologiju za izračunavanje ovog indikatora. U Crnoj Gori on se izračunava kroz MICS istraživanje.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Do 2030. godine, ostvariti ravnopravan pristup odgovarajućoj kanalizaciji i higijenskim uslovima za sve i iskorijeniti defekaciju na otvorenom, pritom obraćajući posebnu pažnju na potrebe žena i djevojčica i ljudi u osjetljivim situacijama

Indikator

Procenat stanovništva koji koristi (a) bezbjedno upravljane sanitarne usluge i (b) objekat za pranje ruku sapunom i vodom

Izvor

Monstat

Povratak na početak