Zadaci i indikatori

Zadatak 7.1

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalni pristup povoljnim, pouzdanim i modernim energetskim uslugama

Indikator 7.1.1


Zadatak 7.2

Do 2030. godine, značajno povećati udio obnovljivih izvora energije u globalnoj ukupnoj potrošnji energije

Indikator 7.2.1


Zadatak 7.3

Do 2030. godine, dvostruko povećati globalnu stopu poboljšanja energetske efikasnosti

Indikator 7.3.1

Energetski intenzitet mjeren u smislu primarne energije i BDP-a
  • Status indikatora Prikupljanje podataka

Zadatak 7.a

Do 2030. godine, unaprijediti međunarodnu saradnju kako bi se omogućio lakši pristup istraživanjima i tehnologijama čiste energije, uključujući energiju iz obnovljivih izvora, energetsku efikasnost i napredne i čistije tehnologije fosilnih goriva, te promovisala ulaganja u energetsku infrastrukturu i tehnologije čiste energije

Zadatak 7.b

Do 2030. godine, proširiti infrastrukturu i nadograditi tehnologije za pružanje modernih i održivih energetskih usluga za sve u zemljama u razvoju, a posebno najmanje razvijenim zemljama, malim ostrvskim državama u razvoju i zemljama u razvoju bez izlaza na more, u skladu sa njihovim pojedinačnim programima podrške

Povratak na početak