Zadaci i indikatori

Zadatak 7.1

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalni pristup povoljnim, pouzdanim i modernim energetskim uslugama

Indikator 7.1.1


Zadatak 7.2

Do 2030. godine, značajno povećati udio obnovljivih izvora energije u globalnoj ukupnoj potrošnji energije

Indikator 7.2.1


Zadatak 7.3

Do 2030. godine, dvostruko povećati globalnu stopu poboljšanja energetske efikasnosti

Indikator 7.3.1


Zadatak 7.a

Do 2030. godine, unaprijediti međunarodnu saradnju kako bi se omogućio lakši pristup istraživanjima i tehnologijama čiste energije, uključujući energiju iz obnovljivih izvora, energetsku efikasnost i napredne i čistije tehnologije fosilnih goriva, te promovisala ulaganja u energetsku infrastrukturu i tehnologije čiste energije

Zadatak 7.b

Do 2030. godine, proširiti infrastrukturu i nadograditi tehnologije za pružanje modernih i održivih energetskih usluga za sve u zemljama u razvoju, a posebno najmanje razvijenim zemljama, malim ostrvskim državama u razvoju i zemljama u razvoju bez izlaza na more, u skladu sa njihovim pojedinačnim programima podrške

Povratak na početak