Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti pristup povoljnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalni pristup povoljnim, pouzdanim i modernim energetskim uslugama

Indikator

Udio stanovništva koji ima pristup električnoj energiji

Izvori podataka

MICS istraživanja.

Disagregacija

Razvrstavanje po mjesto prebivališta (urbano/ruralno područje).

Napomene

Indikatori ciljeva održivog razvoja (SDG), http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. Međuagencijska radna grupa za indikatore održivog razvoja kontinuirano ažurira metapodatke mnogih indikatora SDG-a i vrši promjene na listi SDG indikatora. MICS pokriva brojne indikatore SDG-a s potpunim podudaranjem njihovih definicija, dok su neki od indikatora samo djelimično pokriveni MICS-om. Ovi poslednji slučajevi uključeni su ovdje sve dok trenutna međunarodna metodologija dozvoljava samo način na koji je definisan MICS indikator, i/ili ukoliko značajan dio SDG indikatora može biti generisan putem MICS indikatora. Za više informacija o metapodacima o SDG indikatorima, pogledajte http://unstats.un.org/sdgs/metadata/. Neki indikatori kreirani su na osnovu pitanja iz nekoliko modula MICS upitnika. U takvim slučajevima, naveden je samo modul(i) koji sadrži većinu neophodnih podataka. Svi pokazatelji MICS-a su raščlanjeni ili mogu biti raščlanjeni, gdje je to relevantno, po kvintilima bogatstva, polu, starosti, migracijskom statusu, invaliditetu i geografskoj lokaciji (prema domenima izvještavanja), ili drugim karakteristikama, u skladu sa preporukama Međuagencijske ekspertske grupa o SDG indikatorima: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti pristup povoljnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalni pristup povoljnim, pouzdanim i modernim energetskim uslugama

Indikator

Udio stanovništva koji ima pristup električnoj energiji

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Proporcija stanovništva sa pristupom električnoj energiji je procenat stanovništva sa pristupom električnoj energiji.

Izvor

Monstat

Povratak na početak