Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: milion kW

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti pristup povoljnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Zadatak

Do 2030. godine, proširiti infrastrukturu i nadograditi tehnologije za pružanje modernih i održivih energetskih usluga za sve u zemljama u razvoju, a posebno najmanje razvijenim zemljama, malim ostrvskim državama u razvoju i zemljama u razvoju bez izlaza na more, u skladu sa njihovim pojedinačnim programima podrške

Indikator

Instalirani kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije u zemljama u razvoju (u vatima po glavi stanovnika)

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti pristup povoljnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Zadatak

Do 2030. godine, proširiti infrastrukturu i nadograditi tehnologije za pružanje modernih i održivih energetskih usluga za sve u zemljama u razvoju, a posebno najmanje razvijenim zemljama, malim ostrvskim državama u razvoju i zemljama u razvoju bez izlaza na more, u skladu sa njihovim pojedinačnim programima podrške

Indikator

Instalirani kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije u zemljama u razvoju (u vatima po glavi stanovnika)

Izvor

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore

Povratak na početak