Zadaci i indikatori

Zadatak 8.1

Podržati privredni rast po glavi stanovnika u skladu sa nacionalnim okolnostima i, naročito, najmanje 7 odsto rasta bruto domaćeg proizvoda godišnje u najmanje razvijenim zemljama

Indikator 8.1.1

Godišnja stopa rasta BDP-a po glavi stanovnika
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 8.2

Ostvariti veći nivo ekonomske produktivnosti kroz diversifikaciju, tehnološku nadogradnju i inovacije, između ostalog i kroz usmjerenost na visoku dodatu vrijednost i sektore koji zahtijevaju veliki broj radnika

Indikator 8.2.1


Zadatak 8.3

Promovisati razvojno orijentisane politike koje podržavaju produktivne aktivnosti, otvaranje dostojanstvenih radnih mjesta, preduzetništvo, kreativnost i inovativnost, i podstiču formalizaciju i rast mikro, malih i srednjih preduzeća, između ostalog i kroz pristup finansijskim uslugama

Indikator 8.3.1


Zadatak 8.4

Postepeno, do 2030. godine, poboljšati globalnu efikasnost korišćenja resursa u potrošnji i proizvodnji i nastojati da se privredni rast razdvoji od degradacije životne sredine, u skladu sa desetogodišnjim Okvirnim programima o održivoj potrošnji i proizvodnji, pri čemu razvijene zemljame predvode ove napore

Indikator 8.4.2


Zadatak 8.5

Do 2030. godine, postići punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve žene i muškarce, uključujući mlade i osobe sa invaliditetom, i jednaku platu za rad jednake vrijednosti

Indikator 8.5.2


Zadatak 8.6

Do 2020. godine, značajno smanjiti udio mladih koji nijesu obuhvaćeni zapošljavanjem, obrazovanjem ili obukom

Zadatak 8.7

Preduzeti neposredne i djelotvorne mjere za iskorjenjivanje prisilnog rada, eliminisanje modernog ropstva i trgovine ljudima i obezbijediti zabranu i ukidanje najgorih oblika dječjeg rada, uključujući regrutaciju i korišćenje djece vojnika, a do kraja 2025. okončati dječji rad u svim njegovim oblicima

Zadatak 8.8

Zaštititi radnička prava i promovisati sigurno i bezbjedno radno okruženje za sve radnike, uključujući i radnike migrante, posebno žene migrante i osobe sa nesigurnim zaposlenjem

Zadatak 8.9

Do 2030. godine, osmisliti i sprovesti politike za promovisanje održivog turizma koji otvara radna mjesta i promoviše lokalnu kulturu i proizvode

Zadatak 8.10

Ojačati kapacitete domaćih finansijskih institucija za podsticanje i širenje pristupa bankarstvu, osiguranju i finansijskim uslugama za sve

Zadatak 8.a

Povećati podršku zemljama u razvoju i posebno najmanje razvijenim zemljama kroz Pomoć za trgovinu, uključujući Prošireni integrisani okvir za tehničku pomoć najmanje razvijenim zemljama povezanu sa trgovinom

Indikator 8.a.1

Pomoć za trgovinske obaveze i isplate
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 8.b

Do 2020. godine, razviti i operacionalizovati globalnu strategiju zapošljavanja mladih i sprovesti Globalni pakt o radnim mjestima Međunarodne organizacije rada

Povratak na početak