Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Centralna banka Crne Gore

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Ojačati kapacitete domaćih finansijskih institucija za podsticanje i širenje pristupa bankarstvu, osiguranju i finansijskim uslugama za sve

Indikator

Procenat odraslih (15 godina i stariji) sa računom u banci ili drugoj finansijskoj instituciji ili kod pružaoca usluga mobilnog novca

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Ojačati kapacitete domaćih finansijskih institucija za podsticanje i širenje pristupa bankarstvu, osiguranju i finansijskim uslugama za sve

Indikator

Procenat odraslih (15 godina i stariji) sa računom u banci ili drugoj finansijskoj instituciji ili kod pružaoca usluga mobilnog novca

Izvor

Centralna banka Crne Gore

Povratak na početak