Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Do 2020. godine, značajno smanjiti udio mladih koji nijesu obuhvaćeni zapošljavanjem, obrazovanjem ili obukom

Indikator

Udio mladih (starosne dobi 15-24) koji nijesu obuhvaćeni obrazovanjem, zapošljavanjem ili obukom

Izvori podataka

Preporučeno je da izvor podataka budu ankete o radnoj snazi zasnovana na domaćinstvu. Popis stanovništva i/ili druga ispitivanja domaćinstva sa odgovarajućim modulom zapošljavanja takođe mogu biti korišćeni za dobijanje potrebnih podataka.

Disagregacija

Nema, korisno razvrstati po polu.

Napomene

Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-06-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Do 2020. godine, značajno smanjiti udio mladih koji nijesu obuhvaćeni zapošljavanjem, obrazovanjem ili obukom

Indikator

Udio mladih (starosne dobi 15-24) koji nijesu obuhvaćeni obrazovanjem, zapošljavanjem ili obukom

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Ovaj procenat mladih (starih od 15-24 godine) koji nisu u obrazovanju, zapošljavanju ili obuci, takođe poznat kao ‘stopa NEET-a’, prenosi broj mladih osoba koje nisu u obrazovanju, zapošljavanju ili obuci kao procenat ukupne omladine populacija. Metod izračunavanja: Indikator se izračunava na sledeći način: stopa NEET = (mladi - mladi u zapošljavanju - mladi nisu zaposleni, ali u obrazovanju ili obuci) / mladi * 100

Izvor

Monstat

Povratak na početak