Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Podržati privredni rast po glavi stanovnika u skladu sa nacionalnim okolnostima i, naročito, najmanje 7 odsto rasta bruto domaćeg proizvoda godišnje u najmanje razvijenim zemljama

Indikator

Godišnja stopa rasta BDP-a po glavi stanovnika

Disagregacija

Moguće je razvrstati podatke prema regionu.

Napomene

Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-01-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Podržati privredni rast po glavi stanovnika u skladu sa nacionalnim okolnostima i, naročito, najmanje 7 odsto rasta bruto domaćeg proizvoda godišnje u najmanje razvijenim zemljama

Indikator

Godišnja stopa rasta BDP-a po glavi stanovnika

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Godišnja stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) po glavi stanovnika se izračunava kao procentualna promena realnog BDP-a po glavi stanovnika između dvije godine zaredom. Realni BDP po glavi stanovnika izračunava se podijeljenjem BDP-a u stalnim cenama od strane stanovništva neke zemlje ili područja. Podaci za realni BDP se mere u stalnim američkim dolarima kako bi se olakšalo izračunavanje stopa rasta zemlje i agregacija podataka o zemljama. Metod izračunavanja: Godišnja stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) po glavi stanovnika izračunava se kako slijedi: a. Konvertira godišnji realni BDP u domaćoj valuti po cenama iz 2005. godine za zemlju ili oblast u američke dolare po cenama iz 2005. koristeći kursne stope za 2005. godinu. b. Podelite rezultat populacije zemlje ili područja kako biste ostvarili godišnji realni BDP po glavi stanovnika stalni američki dolar po cenama iz 2005. godine. c. Izračunati godišnju stopu rasta realnog BDP per capita u godini t + 1 koristeći sledeću formulu: G (t + 1) - G (t)) / G (t)] k 100%, gde je G (t + 1) realni BDP po glavi stanovnika u američkim dolarima u godini t + 1 i G (t) je realni BDP po glavi stanovnika u američkim dolarima u godini t.

Izvor

Monstat

Povratak na početak