Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Nivo 1-10

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Zaštititi radnička prava i promovisati sigurno i bezbjedno radno okruženje za sve radnike, uključujući i radnike migrante, posebno žene migrante i osobe sa nesigurnim zaposlenjem

Indikator

Nivo nacionalnog poštovanja radnih prava (sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje) na osnovu tekstualnih izvora Međunarodne organizacije rada (ILO) i nacionalnog zakonodavstva, prema polu i statusu migranata

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Zaštititi radnička prava i promovisati sigurno i bezbjedno radno okruženje za sve radnike, uključujući i radnike migrante, posebno žene migrante i osobe sa nesigurnim zaposlenjem

Indikator

Nivo nacionalnog poštovanja radnih prava (sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje) na osnovu tekstualnih izvora Međunarodne organizacije rada (ILO) i nacionalnog zakonodavstva, prema polu i statusu migranata

Izvor

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Povratak na početak