Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Postepeno, do 2030. godine, poboljšati globalnu efikasnost korišćenja resursa u potrošnji i proizvodnji i nastojati da se privredni rast razdvoji od degradacije životne sredine, u skladu sa desetogodišnjim Okvirnim programima o održivoj potrošnji i proizvodnji, pri čemu razvijene zemljame predvode ove napore

Indikator

Domaća materijalna potrošnja (DMC) i DMC po glavi stanovnika, po BDP-u

Disagregacija

DMC indikator se može razvrstati na uvoze, domaću ekstrakciju i izvoze velikog broja kategorija materijala.

Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Publikacija Indikatori materijalnih tokova u Crnoj Gori 2006-2013. godina prikazuje indikatore materijalnih tokova,obračunatih na bazi zvaničnih izvora podataka Zavoda za statistiku Crne Gore, prije svega statistike poljoprivrede, industrije, kao i statistike spoljne trgovine. Nastala je na inicijativu i podršku Centra za održivi razvoj kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori. Publikaciju je pripremio Zavod za statistiku Crrne Gore odnosno sektor nacionalnih računa, cijena i statistike spoljne trgovine, uz stručnu podršku sektora statistike poljoprivrede, šumarstva i životne sredine. Za razvoj i unapređenje računa materijalnih tokova neophodno je jačanje administrativnih izvora podataka u gore navedenim oblastima. Na taj način stvoriće se uslovi za poptuni obuhvat i obračun računa materijalnih tokova za nivou ekonomije Crne Gore.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Postepeno, do 2030. godine, poboljšati globalnu efikasnost korišćenja resursa u potrošnji i proizvodnji i nastojati da se privredni rast razdvoji od degradacije životne sredine, u skladu sa desetogodišnjim Okvirnim programima o održivoj potrošnji i proizvodnji, pri čemu razvijene zemljame predvode ove napore

Indikator

Domaća materijalna potrošnja (DMC) i DMC po glavi stanovnika, po BDP-u

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Domaća potrošnja materijala (DMC) je indikator standardnog obračunavanje toka materijala (MFA) i izvještava očiglednu potrošnju materijala u nacionalnoj ekonomiji. Izračunava se kao direktni uvoz (IM) materijala plus domaća ekstrakcija (DE) materijala minus direktni izvoz (EKS) materijala mjeren u metričkim tonama. DMC mjeri količinu materijala koji se koriste u ekonomskim procesima. Ne uključuje materijale koji se mobilišu tokom procesa domaće ekstrakcije, ali koji ne ulaze u ekonomski proces. DMC se zasniva na zvaničnim ekonomskim statistikama i zahtjeva određeno modeliranje kako bi se prilagodili izvorni podaci metodološkim zahtjevima MFA. Računovodstveni standard i računovodstvene metode navedene su u EUROSTAT-ovom vodiču za MFA račune u najnovijem izdanju iz 2013. MFA računovodstvo je takođe dio centralnog okvira Sistema integrisanih ekološko-ekonomskih računa (SEEA).

Izvor

Monstat

Povratak na početak