Zadaci i indikatori

Zadatak 9.1

Izgraditi kvalitetnu, pouzdanu, održivu i otpornu infrastrukturu, uključujući regionalnu i prekograničnu infrastrukturu, kao podršku privrednom razvoju i dobrobiti ljudi, uz fokus na povoljan i ravnopravan pristup za sve

Indikator 9.1.2


Zadatak 9.2

Promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i, do 2030. godine, znatno povećati udio industrije u zaposlenosti i bruto domaćem proizvodu, u skladu sa nacionalnim okolnostima, i udvostručiti njen udio u najmanje razvijenim zemljama

Indikator 9.2.1

Indikator 9.2.2


Zadatak 9.3

Povećati pristup malih industrijskih i drugih preduzeća, posebno u zemljama u razvoju, finansijskim uslugama, uključujući povoljne kredite, i njihovu integraciju u lance vrijednosti i tržišta

Indikator 9.3.2


Zadatak 9.4

Do 2030. godine, unaprijediti industriju infrastrukture i rekonstrukcije da bude održiva, sa povećanom efikasnošću korišćenja resursa i većim prihvatanjem čistih i ekološki prihvatljivih tehnologija i industrijskih procesa, pri čemu sve zemlje preduzimaju radnje u skladu sa svojim mogućnostima

Indikator 9.4.1

Emisija CO2 po jedinici dodate vrijednosti
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 9.5

Unaprijediti naučna istraživanja, poboljšati tehnološke mogućnosti industrijskih sektora u svim zemljama, a posebno u zemljama u razvoju, uključujući, do 2030. godine, podsticanje inovacija i značajno povećanje broja zaposlenih u sektoru istraživanja i razvoja na milion ljudi, kao i javnu i privatnu potrošnju na istraživanje i razvoj

Indikator 9.5.1

Indikator 9.5.2


Zadatak 9.a

Omogućiti izgradnju održive i otporne infrastrukture u zemljama u razvoju kroz povećanu finansijsku, tehnološku i tehničku podršku afričkim zemljama, najmanje razvijenim zemljama, zemljama u razvoju bez izlaza na more i malim ostrvskim državama u razvoju

Zadatak 9.b

Podržati domaći razvoj tehnologije, istraživanje i inovacije u zemljama u razvoju, uključujući obezbjeđivanje podsticajnog strateškog okruženja za, između ostalog, industrijsku diversifikaciju i dodatu vrijednost robe

Zadatak 9.c

Značajno povećati pristup informaciono-komunikacionim tehnologijama i težiti pružanju univerzalnog i povoljnog pristupa internetu u najmanje razvijenim zemljama do 2020. godine

Indikator 9.c.1


Povratak na početak