Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Ministarstvo nauke Crne Gore

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Unaprijediti naučna istraživanja, poboljšati tehnološke mogućnosti industrijskih sektora u svim zemljama, a posebno u zemljama u razvoju, uključujući, do 2030. godine, podsticanje inovacija i značajno povećanje broja zaposlenih u sektoru istraživanja i razvoja na milion ljudi, kao i javnu i privatnu potrošnju na istraživanje i razvoj

Indikator

Broj istraživača (sa punim radnim vremenom) na milion stanovnika

Izvori podataka

Podaci su prikupljeni putem nacionalne R&D ankete, od strane nacionalnih statističkih kancelarija ili ministarstva (kao npr. Ministarstvo nauke i tehnologije).

Disagregacija

Istraživači se mogu razvrstati po sektorima zapošljavanja, oblasti nauke, pola i starosti.

Napomene

Pošto ovaj indikator prati broj istraživača na milion stanovnika i s obzirom da populacija Crne Gore je znatno manja, treba podesiti metodologiju prema tome.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Unaprijediti naučna istraživanja, poboljšati tehnološke mogućnosti industrijskih sektora u svim zemljama, a posebno u zemljama u razvoju, uključujući, do 2030. godine, podsticanje inovacija i značajno povećanje broja zaposlenih u sektoru istraživanja i razvoja na milion ljudi, kao i javnu i privatnu potrošnju na istraživanje i razvoj

Indikator

Broj istraživača (sa punim radnim vremenom) na milion stanovnika

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Istraživači (sa punim radnim vremenom) na milion stanovnika predstavljaju direktnu mjeru broja radnika za istraživanje i razvoj na 1 milion ljudi. Koncepti: Priručnik OECD Frascati (OECD, 2015) pruža relevantne definicije za istraživanje i eksperimentalni razvoj, bruto domaće izdatke za istraživanje i razvoj i istraživače. Iako je priručnik od strane OECD-a, aplikacija je globalna. Tokom 6. revizije Priručnika Frascati, problemi u zemljama u razvoju bili su usmjereni u srž Priručnika. Sedmo izdanje objavljeno je u oktobru 2015. Sledeće definicije, preuzete iz izdanja Frascati priručnik za 2015. godinu, relevantne su za izračunavanje indikatora. Istraživanje i eksperimentalni razvoj (R & D) obuhvataju kreativan i sistematičan rad koji se preduzima radi povećanja stanja znanja - uključujući znanje čovečanstva, kulture i društva - i osmišljavanje novih aplikacija raspoloživih znanja. Istraživači su stručnjaci angažovani na koncepciji ili kreiranju novih znanja. Oni sprovode istraživanja i poboljšavaju ili razvijaju koncepte, teorije, modele, tehnike instrumentacije, softver ili operativne metode. Ekvivalent punog radnog vremena (FTE) osoblja istraživanja i razvoja definiše se kao odnos radnog vremena koji se zapravo troši na istraživanje i razvoj tokom određenog referentnog perioda ( obično kalendarska godina) podijeljena sa ukupnim brojem sati koji su konvencionalno radili u istom periodu od strane pojedinca ili grupe. Metod izračunavanja: izračunavanje indikatora Istraživači (sa punim radnim vremenom) na milion stanovnika koriste raspoložive podatke o stanovništvu kao imenitelj.

Izvor

Ministarstvo nauke Crne Gore

Povratak na početak