Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i, do 2030. godine, znatno povećati udio industrije u zaposlenosti i bruto domaćem proizvodu, u skladu sa nacionalnim okolnostima, i udvostručiti njen udio u najmanje razvijenim zemljama

Indikator

Zaposlenost u proizvodnoj industriji kao udio ukupne zaposlenosti

Disagregacija

Može se razvrstati prema polu i zanimanju.

Napomene

Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-02-02.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i, do 2030. godine, znatno povećati udio industrije u zaposlenosti i bruto domaćem proizvodu, u skladu sa nacionalnim okolnostima, i udvostručiti njen udio u najmanje razvijenim zemljama

Indikator

Zaposlenost u proizvodnoj industriji kao udio ukupne zaposlenosti

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Indikator predstavlja udio zaposlenosti u proizvodnji u ukupnoj zaposlenosti. Metod izračunavanja: Ukupna zaposlenost u proizvodnim aktivnostima / Ukupna zaposlenost u svim ekonomskim aktivnostima * 100

Izvor

Monstat

Povratak na početak