Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Izgraditi kvalitetnu, pouzdanu, održivu i otpornu infrastrukturu, uključujući regionalnu i prekograničnu infrastrukturu, kao podršku privrednom razvoju i dobrobiti ljudi, uz fokus na povoljan i ravnopravan pristup za sve

Indikator

Obim putničkog i teretnog saobraćaja, po vidu prevoza

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Promet putnika i robe po vrstama saobraćaja pratimo prema Regulativama (EZ): Statistika željezničkog saobraćaja Regulativa br. 91/2003; Statistika drumskog teretnog saobraćaja Regulative br. 1172/98 i br. 70/2012; Statistika lučkog saobraćaja Direktive br. 2009/42 i br. 2012/186; Statistika prevoza putnika i robe na aerodromima Regulativa br. 437/2003;

Izvori podataka

Istraživanja iz oblasti statistike saobraćaja - izvještaj o prevozu putnika i robe u željezničkom saobraćaju; Istraživanje o putničkom drumskom saobraćaju; Istraživanje o teretnom drumskom saobraćaju; Izvještaj o prevozu putnika i robe u pomorskom saobraćaju; Izvještaj vazdušnog saobraćaja; Izvještaj o dolascima i odlascima brodova u lukama.

Napomene

Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-01-02.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Izgraditi kvalitetnu, pouzdanu, održivu i otpornu infrastrukturu, uključujući regionalnu i prekograničnu infrastrukturu, kao podršku privrednom razvoju i dobrobiti ljudi, uz fokus na povoljan i ravnopravan pristup za sve

Indikator

Obim putničkog i teretnog saobraćaja, po vidu prevoza

Izvor

Monstat

Povratak na početak