Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Do 2030. godine, unaprijediti industriju infrastrukture i rekonstrukcije da bude održiva, sa povećanom efikasnošću korišćenja resursa i većim prihvatanjem čistih i ekološki prihvatljivih tehnologija i industrijskih procesa, pri čemu sve zemlje preduzimaju radnje u skladu sa svojim mogućnostima

Indikator

Emisija CO2 po jedinici dodate vrijednosti

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Indikator Emisija CO2 po jedinici dodate vrijednosti predstavlja količinu emisija iz sagorijevanja goriva nastalih tokom ekonomske aktivnosti po jedinici proizvodnje. Može se računati za cijelu ekonomiju ili za sektore pojedinačno.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Do 2030. godine, unaprijediti industriju infrastrukture i rekonstrukcije da bude održiva, sa povećanom efikasnošću korišćenja resursa i većim prihvatanjem čistih i ekološki prihvatljivih tehnologija i industrijskih procesa, pri čemu sve zemlje preduzimaju radnje u skladu sa svojim mogućnostima

Indikator

Emisija CO2 po jedinici dodate vrijednosti

Izvor

Monstat

Povratak na početak