Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Unaprijediti naučna istraživanja, poboljšati tehnološke mogućnosti industrijskih sektora u svim zemljama, a posebno u zemljama u razvoju, uključujući, do 2030. godine, podsticanje inovacija i značajno povećanje broja zaposlenih u sektoru istraživanja i razvoja na milion ljudi, kao i javnu i privatnu potrošnju na istraživanje i razvoj

Indikator

Potrošnja na istraživanje i razvoj kao udio BDP-a

Izvori podataka

Podaci su prikupljeni kroz nacionalne ankete za istraživanje i razvoj.

Disagregacija

Rashodi za istraživanje i razvoj mogu se razvrstati po sektorima performansi, izvoru sredstava, oblasti nauke, vrsti istraživanja i vrsti troškova.

Napomene

U tabeli su podaci sa kojima Monstat raspolaže za Istraživanje i razvoj (podaci se odnose na period 2011, 2013, 2014). Od 2016. godine Ministartsvo nauke je nadležno za statistiku. Više o podacima Monstata možete naći na sledećem linku: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1093&pageid=77

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Unaprijediti naučna istraživanja, poboljšati tehnološke mogućnosti industrijskih sektora u svim zemljama, a posebno u zemljama u razvoju, uključujući, do 2030. godine, podsticanje inovacija i značajno povećanje broja zaposlenih u sektoru istraživanja i razvoja na milion ljudi, kao i javnu i privatnu potrošnju na istraživanje i razvoj

Indikator

Potrošnja na istraživanje i razvoj kao udio BDP-a

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Potrošnja na istraživanje i razvoj (R & D) kao udio bruto domaćeg proizvoda (BDP) predstavljaju količinu rashoda za istraživanje i razvoj podijeljenih sa ukupnim BDP-om.

Izvor

Monstat

Povratak na početak