Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Povećati pristup malih industrijskih i drugih preduzeća, posebno u zemljama u razvoju, finansijskim uslugama, uključujući povoljne kredite, i njihovu integraciju u lance vrijednosti i tržišta

Indikator

Udio malih industrijskih preduzeća u ukupnoj industrijskoj vrijednosti dodatoj finansijskim uslugama, uključujući povoljne kredite, i njihovu integraciju u lance vrijednosti i tržišta

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

EUROSTAT, Regulation (EC) No 295/2008

Izvori podataka

Strukturna biznis statistika (Finansijskih izvještaji privrednih društava)

Disagregacija

Nivo CG prema sektorima Klasifikacije djelatnosti KD 2010

Napomene

Indikator se obračunava na osnovu podataka o bruto dodatoj vrijednosti na nivou sektora NACE rev 2(Kd2010) nakon identifikacije malih preduzeca u okviru te grupe.

Razlike u odnosu na UN metodologiju

Nema.

Od kada se indikator prati po opisanoj metodologiji 2012

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Povećati pristup malih industrijskih i drugih preduzeća, posebno u zemljama u razvoju, finansijskim uslugama, uključujući povoljne kredite, i njihovu integraciju u lance vrijednosti i tržišta

Indikator

Udio malih industrijskih preduzeća u ukupnoj industrijskoj vrijednosti dodatoj finansijskim uslugama, uključujući povoljne kredite, i njihovu integraciju u lance vrijednosti i tržišta

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija i način izračunavanja: dodata vrijednost je ukupna vrijednost dobara i usluga koje proizvede industrija u datom referentnom periodu. Indikator se izračunava kao ukupna dodata vrijednost malih industrijskih grana (kao što je definisano u anketi) podijeljeno sa ukupnom dodatnom vrijednošću industrija svih veličina i pomnoženo sa 100.

Izvor

Monstat

Povratak na početak