Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

Zadatak

Promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i, do 2030. godine, znatno povećati udio industrije u zaposlenosti i bruto domaćem proizvodu, u skladu sa nacionalnim okolnostima, i udvostručiti njen udio u najmanje razvijenim zemljama

Indikator

Proizvodna vrijednost dodata kao udio BDP-a i po glavi stanovnika

Disagregacija

Nema.

Napomene

Iznose treba unositi u vrijednost 2010 USD. Podaci dostupni na linku: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=19&pageid=19. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-02-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Zadatak

Target 9.2: Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry’s share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries

Indikator

Indicator 9.2.1: Manufacturing value added as a proportion of GDP and per capita

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Dodata vrednost proizvodnje (DVP) kao udio bruto domaćeg proizvoda (BDP) je odnos između DVP i BDP-a, koji su prijavljeni u stalnom 2010 USD. MVA po stanovniku se obračunava tako što se DVP dJeli u stalnom 2010 USD po stanovništvu neke zemlje ili područja. Metod izračunavanja: DVP srazmjerno sa BDP = DVP / BDP * 100. DVP po glavi stanovnika = DVP / populacija.

Organizacija

Monstat

Povratak na početak