Zadaci i indikatori

Zadatak 10.1

Do 2030. godine, postepeno postići i održavati rast prihoda za 40 posto stanovništva iz donjeg dijela po visini primanja i to po stopi višoj od nacionalnog prosjeka

Zadatak 10.2

Do 2030. godine, osnažiti i promovisati društvenu, ekonomsku i političku uključenost svih, bez obzira na starost, pol, invaliditet, rasu, etničku pripadnost, porijeklo, vjeru ili ekonomski ili drugi status

Zadatak 10.3

Obezbijediti jednake mogućnosti i smanjiti nejednakosti ishoda, između ostalog i kroz eliminisanje diskriminatorskih zakona, politika i praksi i promovisanje odgovarajućih zakona, politika i mjera po tom pitanju

Zadatak 10.4

Usvojiti fiskalnu politiku i politike plata i socijalne zaštite i postepeno postići veću jednakost

Indikator 10.4.1

Učešće rada u BDP-u
  • Status indikatora Prijavljeno

Indikator 10.4.2

Redistributivni uticaj fiskalne politike
  • Status indikatora Nema podataka

Zadatak 10.5

Poboljšati regulisanje i praćenje globalnih finansijskih tržišta i institucija, te ojačati sprovođenje tih propisa

Indikator 10.5.1

Indikatori finansijske stabilnosti
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 10.6

Obezbijediti bolju zastupljenost i glas za zemlje u razvoju u odlučivanju u globalnim međunarodnim ekonomskim i finansijskim institucijama kako bi se dobile djelotvornije, kredibilnije, odgovornije i legitimnije institucije

Zadatak 10.7

Omogućiti mirne, bezbjedne, redovne i odgovorne migracije i mobilnost ljudi, između ostalog i kroz sprovođenje isplaniranih migracionih politika kojima se dobro upravlja

Indikator 10.7.4


Zadatak 10.a

Sprovesti načelo posebnog i drugačijeg postupanja za zemlje u razvoju, a posebno najmanje razvijene zemalje, u skladu sa sporazumima Svjetske trgovinske organizacije

Zadatak 10.b

Podstaći službenu razvojnu pomoć i finansijske tokove, uključujući direktne strane investicije, prema državama u kojim postoji najveća potreba, a posebno najmanje razvijenim zemljama, afričkim zemljama, malim ostrvskim državama u razvoju i zemljama u razvoju bez izlaza na more, u skladu sa njihovim nacionalnim planovima i programima

Zadatak 10.c

Do 2030. godine, smanjiti na manje od 3 odsto transakcijske troškove doznaka migranata i eliminisati koridore za plaćanje doznaka sa troškovima većim od 5 odsto

Indikator 10.c.1

Troškovi doznake kao proporcija doznačenog iznosa
  • Status indikatora Nema podataka

Povratak na početak