Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: na 100 000 ljudi

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Zadatak

Omogućiti mirne, bezbjedne, redovne i odgovorne migracije i mobilnost ljudi, između ostalog i kroz sprovođenje isplaniranih migracionih politika kojima se dobro upravlja

Indikator

Procenat stanovništva koji su izbjeglice, prema zemlji porijekla

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Zadatak

Omogućiti mirne, bezbjedne, redovne i odgovorne migracije i mobilnost ljudi, između ostalog i kroz sprovođenje isplaniranih migracionih politika kojima se dobro upravlja

Indikator

Procenat stanovništva koji su izbjeglice, prema zemlji porijekla

Izvor

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Povratak na početak