Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Zadatak

Obezbijediti bolju zastupljenost i glas za zemlje u razvoju u odlučivanju u globalnim međunarodnim ekonomskim i finansijskim institucijama kako bi se dobile djelotvornije, kredibilnije, odgovornije i legitimnije institucije

Indikator

Udio članova i prava glasa zemalja u razvoju u međunarodnim organizacijama

Izvori podataka

Godišnji izvještaji, kao što su prikazani na sajtovima odgovarajućih institucija, su korišćeni kao izvor podataka.

Disagregacija

Podaci su izračunati i predstavljeni pojedinačno za svaku međunarodnu organizaciju.

Napomene

Indikator 10.6.1 i 16.8.1 su identični. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-06-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Zadatak

Obezbijediti bolju zastupljenost i glas za zemlje u razvoju u odlučivanju u globalnim međunarodnim ekonomskim i finansijskim institucijama kako bi se dobile djelotvornije, kredibilnije, odgovornije i legitimnije institucije

Indikator

Udio članova i prava glasa zemalja u razvoju u međunarodnim organizacijama

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Indikator Proporcija članova i glasačkih prava zemalja u razvoju u međunarodnim organizacijama ima dvije komponente, udeo glasačkih prava u zemljama u razvoju i procenat članstva u međunarodnim organizacijama u zemljama u razvoju. U nekim institucijama ove dve komponente su identične. Indikator se nezavisno izračunava za jedanaest različitih međunarodnih institucija: Generalna skupština Ujedinjenih nacija, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Ekonomsko-socijalni savjet Ujedinjenih nacija, Međunarodni monetarni fond, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija Afrička razvojna banka, Azijska razvojna banka, Inter-američka razvojna banka, Svetska trgovinska organizacija i Odbor za finansijsku stabilnost. Metod izračunavanja: Računanje koristi podatke objavljenih članova i glasačkih prava svakog od institucija iz njihovih godišnjih izveštaja. Procenat glasačkih prava izračunava se kao broj glasačkih prava dodeljenih zemljama u razvoju, podeljenih sa ukupnim brojem glasačkih prava. Procenat članstva izračunava se uzimanjem broja članova u razvoju, podeljenih sa ukupnim brojem članova.

Izvor

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore

Povratak na početak