Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Zadatak

Obezbijediti jednake mogućnosti i smanjiti nejednakosti ishoda, između ostalog i kroz eliminisanje diskriminatorskih zakona, politika i praksi i promovisanje odgovarajućih zakona, politika i mjera po tom pitanju

Indikator

Procenat stanovništva koje je prijavilo da se lično osjećalo diskriminisano ili uznemiravano u prethodnih 12 mjeseci po osnovu diskriminacije zabranjene međunarodnim pravom o ljudskim pravima

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Ovaj indikator se računa kao procenat lica koji prijavljuju da su se lično osjetili diskriminisanim ili maltretiranim u posljednjih 12 mjeseci po osnovu koji je zabranjen međunarodnim pravom u oblasti ljudskih prava. Računa se korišćenjem punih rezultata istraživanja javnog mnjenja, uz pomoć tehnika kao što je imputacija, estimacija i ponderisanje kako bi uzorak bio reprezentativan, a podaci pouzdani. U Crnoj Gori ovaj indikator se obračunava kroz MICS istraživanje.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Zadatak

Obezbijediti jednake mogućnosti i smanjiti nejednakosti ishoda, između ostalog i kroz eliminisanje diskriminatorskih zakona, politika i praksi i promovisanje odgovarajućih zakona, politika i mjera po tom pitanju

Indikator

Procenat stanovništva koje je prijavilo da se lično osjećalo diskriminisano ili uznemiravano u prethodnih 12 mjeseci po osnovu diskriminacije zabranjene međunarodnim pravom o ljudskim pravima

Izvor

Monstat

Povratak na početak