Zadaci i indikatori

Zadatak 11.1

Do 2030. godine, obezbijediti pristup za sve odgovarajućem, bezbjednom i povoljnom stanovanju i osnovnim uslugama, te modernizaciju sirotinjskih četvrti

Zadatak 11.2

Do 2030. godine, obezbijediti pristup bezbjednim, povoljnim, dostupnim i održivim sistemima prevoza za sve i poboljšati bezbjednost na putevima, naročito kroz širenje javnog prevoza, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti onima u osjetljivim situacijama, ženama, djeci, osobama sa invaliditetom i starijim osobama

Zadatak 11.3

Do 2030. godine, unaprijediti inkluzivnu i održivu urbanizaciju i kapacitete za participatorno, integrisano i održivo planiranje i upravljanje ljudskim naseljima u svim zemljama

Indikator 11.3.1

Odnos stope potrošnje zemljišta i stope rasta stanovništva
  • Status indikatora Prikupljanje podataka

Zadatak 11.4

Ojačati napore na zaštiti i očuvanju svjetske kulturne i prirodne baštine

Zadatak 11.5

Do 2030. godine, značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva i broj pogođenih i znatno smanjiti direktne ekonomske gubitke u globalnom bruto domaćem proizvodu uzrokovane katastrofama, uključujući i katastrofe koje izazivaju vode, sa naglaskom na zaštitu siromašnih i ljudi u osjetljivim situacijama

Zadatak 11.6

Do 2030. godine, smanjiti negativan uticaj gradova na životnu sredinu po glavi stanovnika, između ostalog i posvećivanjem posebne pažnje kvalitetu vazduha i upravljanju komunalnim i drugim otpadom

Zadatak 11.7

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalni pristup bezbjednim, inkluzivnim i dostupnim, zelenim i javnim površinama, posebno za žene i djecu, starije osobe i osobe sa invaliditetom

Zadatak 11.a

Podržati pozitivne ekonomske, socijalne i ekološke veze između urbanih, prigradskih i ruralnih područja kroz jačanje nacionalnog i regionalnog planiranja razvoja

Zadatak 11.b

Do 2020. godine, značajno povećati broj gradova i ljudskih naselja koja usvajaju i sprovode integrisane politike i planove za uključivanje, efikasnost resursa, ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama, otpornost na katastrofe, i izrađuju i sprovode holističko upravljanje rizicima od katastrofa na svim nivoima, u skladu sa Okvirom za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija 2015-2030

Povratak na početak