Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, smanjiti negativan uticaj gradova na životnu sredinu po glavi stanovnika, između ostalog i posvećivanjem posebne pažnje kvalitetu vazduha i upravljanju komunalnim i drugim otpadom

Indikator

Godišnji srednji nivoi finih suspendovanih čestica (npr. PM2.5 i PM10) u gradovima (ponderisano stanovništvo)

Izvori podataka

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Disagregacija

Indikator je dostupan za veličinu mreže od 0.1 ° k 0.1 ° za svijet. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-06-02.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, smanjiti negativan uticaj gradova na životnu sredinu po glavi stanovnika, između ostalog i posvećivanjem posebne pažnje kvalitetu vazduha i upravljanju komunalnim i drugim otpadom

Indikator

Godišnji srednji nivoi finih suspendovanih čestica (npr. PM2.5 i PM10) u gradovima (ponderisano stanovništvo)

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Srednja godišnja koncentracija finih suspendovanih čestica manjim od 2,5 mikrona u prečniku (PM2.5) je uobičajena mjera zagađenja vazduha. Srednja vrijednost je prosjek ponderisan za populaciju urbane populacije u zemlji i izražen je u mikrogramima po kubnom metru. Metod izračunavanja: Godišnja urbana srednja koncentracija PM2.5 je procijenjena sa poboljšanim modeliranjem pomoću integracije podataka sa daljinskog senzora satelitskog sistema, procjene populacije, topografije i merenja na zemlji (VHO, 2016a; Shaddick et al, 2016).

Izvor

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore

Povratak na početak