Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti pristup bezbjednim, povoljnim, dostupnim i održivim sistemima prevoza za sve i poboljšati bezbjednost na putevima, naročito kroz širenje javnog prevoza, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti onima u osjetljivim situacijama, ženama, djeci, osobama sa invaliditetom i starijim osobama

Indikator

Procenat stanovništva koje ima povoljan pristup javnom prevozu, prema polu, starosti i osobama sa invaliditetom

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Povoljan pristup javnom prevozu podrazumijeva da se zvanična stajališta u okviru javnog prevoza nalaze na ≤500m od mjesta stanovanja, radnog mjesta, škole, trgovačkog centra i sl. Ovaj inikator se računa: (Broj stanovnika koji imaju povoljan pristup javnom prevozu / Ukupan broj stanovnika u gradu ) *100. Broj stanovnika koji ima povoljan pristup javnom prevozu podrazumijeva broj osoba koje žive, rade, školuju se i sl, u prečniku od 500m od mjesta autobuske stanice. Dodatno u okviru ovog indikatora optimalnim pristupom podrazumijeva se i javni prevoz koji je pristupačan osobama sa invaliditetom, kao i starijim osobama, kao i da su češće vožnje, odnosno dostupnije linije u saobraćajnim “špicevima”. Obračun Indikatora 11.2.1 urađen je za nivo Glavnog grada Podgorica u granicama GUR-a Podgorica (8.584,9 ha) kao planskog dokumenta.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Zadatak

Target 11.2: By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons

Indikator

Indicator 11.2.1: Proportion of population that has convenient access to public transport, by sex, age and persons with disabilities

Organizacija

Monstat

Povratak na početak