Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti pristup bezbjednim, povoljnim, dostupnim i održivim sistemima prevoza za sve i poboljšati bezbjednost na putevima, naročito kroz širenje javnog prevoza, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti onima u osjetljivim situacijama, ženama, djeci, osobama sa invaliditetom i starijim osobama

Indikator

Procenat stanovništva koje ima povoljan pristup javnom prevozu, prema polu, starosti i osobama sa invaliditetom

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Povoljan pristup javnom prevozu podrazumijeva da se zvanična stajališta u okviru javnog prevoza nalaze na ≤500m od mjesta stanovanja, radnog mjesta, škole, trgovačkog centra i sl. Ovaj inikator se računa: (Broj stanovnika koji imaju povoljan pristup javnom prevozu / Ukupan broj stanovnika u gradu ) *100. Broj stanovnika koji ima povoljan pristup javnom prevozu podrazumijeva broj osoba koje žive, rade, školuju se i sl, u prečniku od 500m od mjesta autobuske stanice. Dodatno u okviru ovog indikatora optimalnim pristupom podrazumijeva se i javni prevoz koji je pristupačan osobama sa invaliditetom, kao i starijim osobama, kao i da su češće vožnje, odnosno dostupnije linije u saobraćajnim “špicevima”. Obračun Indikatora 11.2.1 urađen je za nivo Glavnog grada Podgorica u granicama GUR-a Podgorica (8.584,9 ha) kao planskog dokumenta.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti pristup bezbjednim, povoljnim, dostupnim i održivim sistemima prevoza za sve i poboljšati bezbjednost na putevima, naročito kroz širenje javnog prevoza, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti onima u osjetljivim situacijama, ženama, djeci, osobama sa invaliditetom i starijim osobama

Indikator

Procenat stanovništva koje ima povoljan pristup javnom prevozu, prema polu, starosti i osobama sa invaliditetom

Izvor

Monstat

Povratak na početak