Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalni pristup bezbjednim, inkluzivnim i dostupnim, zelenim i javnim površinama, posebno za žene i djecu, starije osobe i osobe sa invaliditetom

Indikator

Prosječni udio izgrađenog područja gradova koji je otvoren prostor za javnu upotrebu za sve, prema polu, starosti i osobama s invaliditetom

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Javni prostor, odnosno površina podrazumijeva prostor koji je u vlasništvu javnosti ili se može javno koristiti (svaki građanin mu može besplatno pristupiti i uživati u njemu). Indikator 11.7.1 =((ukupna površina otvorenih javnih prostora+ukupna površina pod ulicama))/(ukupna izgrađena površina grada)*100. Ukupna površina otvorenih javnih prostora uključuje: parkove, područja za rekreaciju (igrališta, riječne obale, morske obale, javne plaže), trgove, plaže, skverove, kao i površinu pod ulicama.Smanjenje površine javnog prostora negativno utiče na kvalitet života, socijalnu integraciju, razvoj infrastrukture, održivost i produktivnost. Ulice predstavljaju osnovni element urbanog prostora, tj. javni prostor namijenjen kolskom i pješačkom saobraćaju. Ukupna izgrađena površina grada predstavlja područje koje zauzimaju zgrade i druge nepropusne površine. Shodno UN metodologiji, vremenska učestalost obračuna indikatora 11.7.1 je u razmaku od tri do pet godina. Praćenje u navedenim godišnjim vremenskim razmacima, omogućit će gradovima da utvrde da li se udio otvorenih javnih prostora izgrađenim područjima gradova povećava tokom vremena.

Izvori podataka

MICS

Napomene

Ukupna vrijednost indikatora = (Ukupna površina otvorenih javnih prostora / Ukupna izgrađena površina grada) * 100. Ključni dokumenti i baza podataka, kao i posebni svodni setovi podataka i anlitičke tabele, kartografsko-grafičke podloge .dwg fajlovi Atlas 1 i 2 - iz kojih su se izveli proračuni za Indikatora 11.7.1. odnose se na dokumentacionu osnovu Prostornog i urbanističkog plana (PUP) Glavnog grada Podgorica, kao i Generalnog urbanističkog rješenja (GUR) Glavnog grada Podgorica iz 2014. godine. Zato je ovaj indikator bilo moguće obračunati samo za ovu godinu.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalni pristup bezbjednim, inkluzivnim i dostupnim, zelenim i javnim površinama, posebno za žene i djecu, starije osobe i osobe sa invaliditetom

Indikator

Prosječni udio izgrađenog područja gradova koji je otvoren prostor za javnu upotrebu za sve, prema polu, starosti i osobama s invaliditetom

Izvor

Monstat

Povratak na početak