Zadaci i indikatori

Zadatak 12.1

Sprovesti desetogodišnji Okvir programa za održive obrasce potrošnje i proizvodnje, pri čemu sve zemlje preduzimaju aktivnosti, a razvijene zemlje predvode, uzimajući pritom u obzir razvoj i mogućnosti zemalja u razvoju

Zadatak 12.2

Do 2030. godine, postići održivo upravljanje i efikasno korišćenje prirodnih resursa

Indikator 12.2.1


Zadatak 12.3

Do 2030. godine, prepoloviti po glavi stanovnika globalno bacanje hrane na nivou maloprodaje i potrošača, te smanjiti gubitke hrane u lancima proizvodnje i snabdijevanja, uključujući i gubitke nakon žetve

Indikator 12.3.1


Zadatak 12.4

Do 2020. godine, postići ekološki prihvatljivo upravljanje hemikalijama i svim otpadima tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa, u skladu sa dogovorenim međunarodnim okvirima, te značajno smanjiti njihovo ispuštanje u vazduh, vode i tlo, kako bi se njihovi štetni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu smanjili na minimum

Zadatak 12.5

Do 2030. godine, značajno smanjiti stvaranje otpada kroz sprečavanje, smanjenje, recikliranje i ponovno korišćenje

Indikator 12.5.1


Zadatak 12.6

Podsticati preduzeća, posebno velike i transnacionalne kompanije, da usvoje održive prakse i integrišu informacije o održivosti u svoj ciklus izvještavanja

Indikator 12.6.1

Broj kompanija koje objavljuju izvještaje o održivosti
  • Status indikatora Prikupljanje podataka

Zadatak 12.7

Promovisati praksu javnih nabavki koja je održiva, u skladu sa nacionalnim politikama i prioritetima

Indikator 12.7.1


Zadatak 12.8

Do 2030. godine, obezbijediti da ljudi svuda imaju relevantne informacije i da su svjesni održivog razvoja i stilova života u skladu sa prirodom

Zadatak 12.a

Podržati zemlje u razvoju da jačaju svoje naučne i tehnološke kapacitete kako bi se kretale prema održivijim obrascima potrošnje i proizvodnje

Zadatak 12.b

Razviti i implementirati instrumente za praćenje uticaja održivog razvoja na održivi turizam koji otvara radna mjesta i promoviše lokalnu kulturu i proizvode

Zadatak 12.c

Racionalizovati neefikasne subvencije za fosilna goriva koje podstiču rasipnu potrošnju i to eliminisanjem poremećaja na tržištu, u skladu sa nacionalnim okolnostima, između ostalog i kroz restrukturiranje oporezivanja i postepeno ukidanje tih štetnih subvencija, tamo gdje postoje, kao odraz njihovog uticaja na životnu sredinu, uzimajući pritom u obzir specifične potrebe i uslove u zemljama u razvoju i svodeći na minimum moguće štetne uticaje na njihov razvoj na način koji štiti siromašne i pogođene zajednice

Indikator 12.c.1


Povratak na početak