Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti održive obrasce potrošnje i proizvodnje

Zadatak

Do 2030. godine, značajno smanjiti stvaranje otpada kroz sprečavanje, smanjenje, recikliranje i ponovno korišćenje

Indikator

Nacionalna stopa recikliranja, tone recikliranog materijala

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

metadata_texts.12-5-1-national-methodology

Izvori podataka

metadata_texts.12-5-1-national-datasource

Disagregacija

metadata_texts.12-5-1-national-disaggregation

Napomene

metadata_texts.12-5-1-national-comment

Razlike u odnosu na UN metodologiju

metadata_texts.12-5-1-national-deviation

Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

metadata_texts.12-5-1-national-introductioncomment

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns

Zadatak

Target 12.5: By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse

Indikator

Indicator 12.5.1: National recycling rate, tons of material recycled

Metodologija indikatora kako se prati u UN

metadata_texts.12-5-1-global-methodology

Organizacija

Monstat

Povratak na početak