Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor:

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti održive obrasce potrošnje i proizvodnje

Zadatak

Do 2030. godine, prepoloviti po glavi stanovnika globalno bacanje hrane na nivou maloprodaje i potrošača, te smanjiti gubitke hrane u lancima proizvodnje i snabdijevanja, uključujući i gubitke nakon žetve

Indikator

(a) Indeks gubitka hrane i (b) indeks otpada od hrane

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti održive obrasce potrošnje i proizvodnje

Zadatak

Do 2030. godine, prepoloviti po glavi stanovnika globalno bacanje hrane na nivou maloprodaje i potrošača, te smanjiti gubitke hrane u lancima proizvodnje i snabdijevanja, uključujući i gubitke nakon žetve

Indikator

(a) Indeks gubitka hrane i (b) indeks otpada od hrane

Povratak na početak