Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti održive obrasce potrošnje i proizvodnje

Zadatak

Razviti i implementirati instrumente za praćenje uticaja održivog razvoja na održivi turizam koji otvara radna mjesta i promoviše lokalnu kulturu i proizvode

Indikator

Implementacija standardnih računovodstvenih alata za praćenje ekonomskih i ekoloških aspekata održivosti turizma

Izvori podataka

MICS

Napomene

Vlada Crne Gore je na sjednici od 7. jula 2016. godine donijela Nacionalnu strategiju održivog razvoja do 2030. godine s Akcionim planom (NSOR).

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti održive obrasce potrošnje i proizvodnje

Zadatak

Razviti i implementirati instrumente za praćenje uticaja održivog razvoja na održivi turizam koji otvara radna mjesta i promoviše lokalnu kulturu i proizvode

Indikator

Implementacija standardnih računovodstvenih alata za praćenje ekonomskih i ekoloških aspekata održivosti turizma

Izvor

Monstat

Povratak na početak