Zadaci i indikatori

Zadatak 13.2

Integrisati mjere klimatskih promjena u nacionalne politike, strategije i planiranje

Indikator 13.2.2

Ukupna emisija gasova staklene bašte godišnje
  • Status indikatora Nema podataka

Zadatak 13.a

Sprovesti obavezu koju su preuzele razvijene zemalje potpisnice Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama sa ciljem zajedničkog mobilisanja 100 milijardi dolara godišnje do 2020. godine iz svih izvora za rješavanje potreba zemalja u razvoju, u kontekstu smislene akcije ublažavanja i transparentnosti sprovođenja, i potpuno operacionalizovanje Ekološkog klimatskog fonda kroz njegovu što bržu kapitalizaciju

Povratak na početak