Zadaci i indikatori

Zadatak 13.1

Jačati otpornost i sposobnost prilagođavanja na opasnosti povezane sa klimatskim promjenama i prirodnim katastrofama u svim zemljama

Zadatak 13.2

Integrisati mjere klimatskih promjena u nacionalne politike, strategije i planiranje

Indikator 13.2.2

Ukupna emisija gasova staklene bašte godišnje
  • Status indikatora Prikupljanje podataka

Zadatak 13.3

Poboljšati obrazovanje, podizanje svijesti i ljudske i institucionalne kapacitete za ublažavanje klimatskih promjena, prilagođavanje, smanjenje uticaja i rano upozorenje

Zadatak 13.a

Sprovesti obavezu koju su preuzele razvijene zemalje potpisnice Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama sa ciljem zajedničkog mobilisanja 100 milijardi dolara godišnje do 2020. godine iz svih izvora za rješavanje potreba zemalja u razvoju, u kontekstu smislene akcije ublažavanja i transparentnosti sprovođenja, i potpuno operacionalizovanje Ekološkog klimatskog fonda kroz njegovu što bržu kapitalizaciju

Zadatak 13.b

Promovisati mehanizme za jačanje kapaciteta za djelotvorno planiranje i upravljanje povezano sa klimatskim promjenama u najmanje razvijenijim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju, uz naglasak na žene, mlade i lokalne i marginalizovane zajednice

Povratak na početak