Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Centralna banka Crne Gore

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: data.millions_usd

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Zadatak

Podstaći službenu razvojnu pomoć i finansijske tokove, uključujući direktne strane investicije, prema državama u kojim postoji najveća potreba, a posebno najmanje razvijenim zemljama, afričkim zemljama, malim ostrvskim državama u razvoju i zemljama u razvoju bez izlaza na more, u skladu sa njihovim nacionalnim planovima i programima

Indikator

Ukupni tokovi resursa za razvoj, od strane primaoca i zemalja donatora i vrste protoka (npr. Zvanična razvojna pomoć, direktna strana ulaganja i drugi tokovi)

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Zadatak

Podstaći službenu razvojnu pomoć i finansijske tokove, uključujući direktne strane investicije, prema državama u kojim postoji najveća potreba, a posebno najmanje razvijenim zemljama, afričkim zemljama, malim ostrvskim državama u razvoju i zemljama u razvoju bez izlaza na more, u skladu sa njihovim nacionalnim planovima i programima

Indikator

Ukupni tokovi resursa za razvoj, od strane primaoca i zemalja donatora i vrste protoka (npr. Zvanična razvojna pomoć, direktna strana ulaganja i drugi tokovi)

Izvor

Centralna banka Crne Gore

Povratak na početak