Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor:

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Zadatak

Do 2030. godine, postepeno postići i održavati rast prihoda za 40 posto stanovništva iz donjeg dijela po visini primanja i to po stopi višoj od nacionalnog prosjeka

Indikator

Stope rasta potrošnje domaćinstava ili prihoda po glavi stanovnika među donjih 40 procenata stanovništva i ukupnog stanovništva

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Zadatak

Do 2030. godine, postepeno postići i održavati rast prihoda za 40 posto stanovništva iz donjeg dijela po visini primanja i to po stopi višoj od nacionalnog prosjeka

Indikator

Stope rasta potrošnje domaćinstava ili prihoda po glavi stanovnika među donjih 40 procenata stanovništva i ukupnog stanovništva

Povratak na početak