Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast, puno i produktivno zaposlenje i dostojanstven rad za sve

Zadatak

Preduzeti neposredne i djelotvorne mjere za iskorjenjivanje prisilnog rada, eliminisanje modernog ropstva i trgovine ljudima i obezbijediti zabranu i ukidanje najgorih oblika dječjeg rada, uključujući regrutaciju i korišćenje djece vojnika, a do kraja 2025. okončati dječji rad u svim njegovim oblicima

Indikator

Udio i broj djece uzrasta 5-17 godina angažovane na dječijem radu, po polu i starosti

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Broj djece od 5 do 17 godina koja se bave dječijim radom podijeljen ukupnim brojem djece od 5 do 17 godina.

Izvori podataka

MICS istrazivanje

Napomene

Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-07-01.pdf

Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Vremenski plan: u 2018. godini i u svakoj narednoj rundi MICS-a.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

Zadatak

Target 8.7: Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms

Indikator

Indicator 8.7.1: Proportion and number of children aged 5–17 years engaged in child labour, by sex and age

Metodologija indikatora kako se prati u UN

MOR: Pojam dječije radne snage odražava angažovanje djece u zabranjenom radu i, uopšteno, u tipovima posla koji se eliminišu kao socijalno i moralno nepoželjni, kako preporučuje nacionalno zakonodavstvo, MOR-ova Konvencija o minimalnim godinama za zapošljavanje i iz 1973 (broj 138), kao i Konvencija o najgorim oblicima dječijeg rada iz 1999 (broj 182), njihove respektivne dopunske Preporuke (brojevi 146 i 190), kao i UN Konvencija o pravima djeteta. Okvir statističkog mjerenja za dječiji rad strukturisan je oko: (i) starosti djeteta; (ii) produktivne aktivnosti djeteta, uključujući njihovu prirodu i uslove pod kojima se one vrše, kao i vrijeme trajanja angažovanje djeteta u takvim aktivnostima. U svrhu statističkog mjerenja djeca angažovana u dječijem radu uključuju sva lica starosne dobi od 5 do 17 godina koja su, tokom određenog vremenskog perioda, angažovana u jednoj ili više sljedećih kategorija aktivnosti: (a) najgori oblici dječijeg rada, (kako je opisano u paragrafima 17-30, 18-ta ICLS rezolucija); (b) zaposlenost ispod minimalne starosti, (kako je opisano u paragrafima 32 i 33 18-te rezolucije ICLS-a); i (c) opasne neplaćene usluge domaćinstvima, (kako je opisano u paragrafima 36 i 37 18-te rezolucije ICLS-a), primenjivo kada se kao okvir mjera koristi opšta granica proizvodnje.

Organizacija

Monstat

Povratak na početak