Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti pristup povoljnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Zadatak

Do 2030. godine, značajno povećati udio obnovljivih izvora energije u globalnoj ukupnoj potrošnji energije

Indikator

Udio obnovljive energije u ukupnoj konačnoj potrošnji energije

Disagregacija

Po izvoru i po namjeni

Napomene

Kompleksni energetski bilans. Podaci kompleksnog energetskog bilansa se salju Eurostatu, koji prema odredjenoj formuli racuna udio obnovljivih izvora, odnosno njihovu proizvodnju i potrosnju. Podaci su dostupni na sajtu Eurostata. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-07-02-01.pdf

Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Udio obnovljive energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije (%) ili Udio obnovljive energije u ukupnoj potrošnji primarne energije (%)

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti pristup povoljnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Zadatak

Do 2030. godine, značajno povećati udio obnovljivih izvora energije u globalnoj ukupnoj potrošnji energije

Indikator

Udio obnovljive energije u ukupnoj konačnoj potrošnji energije

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Udio obnovljive energije u ukupnoj finalnoj potrošnji je procenat finalne potrošnje energije koja je dobijena iz obnovljivih izvora. Računa se dijeljenjem potrošnje energije iz svih obnovljivih izvora sa ukupnom finalnom potrošnjom energije. Potrošnja energije iz obnovljivih izvora uključuje potrošnju iz: vode, čvrstih biogoriva, vjetra, sunca, tečnih biogoriva, prirodnog gasa, geotermalnih i morskih izvora kao i smeća. Ukupna finalna potrošnja energije se izračunava iz nacionalnih balansa i statistika kao ukupna finalna potrošnja minus neenergetska upotreba. Potrošnja obnovljive energije izvodi se iz tri tabele IEA svjetske energetske statistike i balansa: ukupna finalna potrošnja, proizvodnja struje i proizvodnja grijanja. Sve količine prijavljene u tabeli ukupne finalne potrošnje su uzete kako su i prijavljene. Kako količine struje i toplote u tabeli finalne potrošnje nisu razdvojene po tehnologiji, tabela proizvodnje struje i toplote se koristi za presjek stanja finalne potrošnje struje i toplote po tehnologiji. Raspodjela po tehologiji se vrši uzimanjem učešća tehnologije u tabeli proizvodnje struje i toplote i množenjem tog udjela sa finalnom potrošnjom energije struje i toplote, respektivno.

Izvor

Monstat

Povratak na početak