Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti pristup povoljnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalni pristup povoljnim, pouzdanim i modernim energetskim uslugama

Indikator

Procenat stanovništva koje se primarno oslanja na čista goriva i tehnologije

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Procenat stanovništva koji se primarno oslanja na čista goriva i tehnologiju na nivou domaćinstva. Indikator se izračunava kao broj ljudi koji koristi čista goriva i tehnologije radi kuvanja, grijanja i osvjetljenja i dijeli se sa ukupnim brojem stanovnika koji kuvaju, griju se, i koriste osvjetljenje i taj broj je izražen u procentima. U Crnoj Gori izvor podataka za ovaj indikator daje MICS istraživanje, dok je sam obračun obavio CEED Consulting doo (Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj).

Izvori podataka

MICS

Napomene

Indikator uveden od strane MORT/Sekretarijat Nacionalnog savjeta za ORKPIUOP, 2019. godine. Istraživanje i proračun sproveo CEED Consulting doo (Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj).

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti pristup povoljnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalni pristup povoljnim, pouzdanim i modernim energetskim uslugama

Indikator

Procenat stanovništva koje se primarno oslanja na čista goriva i tehnologije

Izvor

Monstat

Povratak na početak