Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Do 2030. godine, sprovesti integrisano upravljanje vodnim resursima na svim nivoima, između ostalog i putem prekogranične saradnje, u skladu sa potrebama

Indikator

Proporcija prekograničnog sliva sa operativnim aranžmanom za vodnu saradnju

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti pristup i održivo upravljanje vodom i kanalizacijom za sve

Zadatak

Do 2030. godine, sprovesti integrisano upravljanje vodnim resursima na svim nivoima, između ostalog i putem prekogranične saradnje, u skladu sa potrebama

Indikator

Proporcija prekograničnog sliva sa operativnim aranžmanom za vodnu saradnju

Izvor

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Povratak na početak