Zadaci i indikatori

Zadatak 16.1

Značajno svuda smanjiti sve oblike nasilja i sa njima povezane stope smrtnosti

Indikator 16.1.1


Zadatak 16.2

Zaustaviti zlostavljanje, iskorišćavanje, trgovinu i sve oblike nasilja i mučenja djece

Zadatak 16.3

Promovisati vladavinu prava na nacionalnom i međunarodnom nivou i obezbijediti jednak pristup pravdi za sve

Indikator 16.3.2

Neosuđeni pritvorenici kao udio ukupne zatvorske populacije
  • Status indikatora Prikupljanje podataka

Zadatak 16.4

Do 2030. godine, značajno smanjiti nezakonite tokove novca i oružja, unaprijediti nalaženje i vraćanje ukradene imovine i suzbijati sve oblike organizovanog kriminala

Zadatak 16.5

Značajno smanjiti korupciju i mito u svim njihovim oblicima

Zadatak 16.6

Izgraditi djelotvorne, odgovorne i transparentne institucije na svim nivoima

Indikator 16.6.2


Zadatak 16.7

Obezbijediti odgovorno, inkluzivno, participatorno i reprezentativno odlučivanje na svim nivoima

Zadatak 16.8

Proširiti i osnažiti učešće zemalja u razvoju u institucijama globalnog upravljanja

Zadatak 16.9

Do 2030. godine, obezbijediti pravni identitet za sve, uključujući i upis knjige rođenih

Zadatak 16.10

Obezbijediti javni pristup informacijama i zaštiti osnovne slobode, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima

Zadatak 16.a

Ojačati relevantne nacionalne institucije, između ostalog putem međunarodne saradnje, za izgradnju kapaciteta na svim nivoima, a posebno u zemljama u razvoju, u cilju sprečavanja nasilja i borbe protiv terorizma i kriminala

Zadatak 16.b

Promovisati i sprovoditi nediskriminacione zakone i politike održivog razvoja

Povratak na početak