Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Zaustaviti zlostavljanje, iskorišćavanje, trgovinu i sve oblike nasilja i mučenja djece

Indikator

Procenat djece uzrasta od 1 do 17 godina koja su doživjela bilo kakvo fizičko kažnjavanje i/ili psihološku agresiju od strane staratelja u posljednjih mjesec dana

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Proporcija djece uzrasta od 1-17 godina koja su tokom prethodnog mjeseca doživjela fizičku kaznu i / ili psihološku agresiju od strane negovatelja trenutno se mjeri u procentima djece uzrasta od 1-14 godina koja su doživjela fizičku kaznu i / ili psihološku agresiju od strane negovatelja u proteklom mjesecu. Metod izračunavanja: Broj djece uzrasta od 1-17 godina za koje je prijavljeno da su doživjeli bilo kakvu fizičku kaznu i / ili psihološku agresiju negovatelja u prethodnom mjesecu podijeljenog na ukupan broj djece uzrasta od 1-17 godina u populaciji umnoženih sa 100.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Zaustaviti zlostavljanje, iskorišćavanje, trgovinu i sve oblike nasilja i mučenja djece

Indikator

Procenat djece uzrasta od 1 do 17 godina koja su doživjela bilo kakvo fizičko kažnjavanje i/ili psihološku agresiju od strane staratelja u posljednjih mjesec dana

Izvor

Monstat

Povratak na početak