Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Obezbijediti javni pristup informacijama i zaštiti osnovne slobode, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima

Indikator

Broj zemalja koje usvajaju i primjenjuju ustavne, zakonske i/ili političke garancije za javni pristup informacijama

Izvori podataka

MICS

Napomene

Crna Gora je donijela Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 044/12 i 030/17).

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

Zadatak

Target 16.10: Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements

Indikator

Indicator 16.10.2: Number of countries that adopt and implement constitutional, statutory and/or policy guarantees for public access to information

Organizacija

Monstat

Povratak na početak