Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Obezbijediti javni pristup informacijama i zaštiti osnovne slobode, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima

Indikator

Broj zemalja koje usvajaju i primjenjuju ustavne, zakonske i/ili političke garancije za javni pristup informacijama

Izvori podataka

MICS

Napomene

Crna Gora je donijela Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 044/12 i 030/17).

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Obezbijediti javni pristup informacijama i zaštiti osnovne slobode, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima

Indikator

Broj zemalja koje usvajaju i primjenjuju ustavne, zakonske i/ili političke garancije za javni pristup informacijama

Izvor

Monstat

Povratak na početak