Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Značajno svuda smanjiti sve oblike nasilja i sa njima povezane stope smrtnosti

Indikator

Procenat stanovništva koji se osjeća bezbjedno šetajući samostalno po području u kojem živi

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Ovaj indikator se odnosi na procenat populacije (odraslih) koji se osjećaju bezbjedno hodajući sami u svom susjedstvu. Metod izračunavanja: Pitanje koje se koristi u istraživanjima viktimizacije je: Koliko sigurno osjećate da hodate sami u vašem području/okolini? Odgovor: Vrlo siguran/prilično siguran/malo nebezbjedan/veoma nesiguran/nikad ne hodam sam po mraku/ne znam. Procenat stanovništva koji se osjeća sigurno izračunava se sumiranjem broja ispitanika koji se osećaju “vrlo bezbjednim” i “prilično sigurnim” i dijeleći ukupan broj ispitanika.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Značajno svuda smanjiti sve oblike nasilja i sa njima povezane stope smrtnosti

Indikator

Procenat stanovništva koji se osjeća bezbjedno šetajući samostalno po području u kojem živi

Izvor

Monstat

Povratak na početak