Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Izgraditi djelotvorne, odgovorne i transparentne institucije na svim nivoima

Indikator

Udio primarnih budžetskih rashoda u prvobitno usvojenom budžetu, po sektoru (ili po kodovima budžetske klasifikacije ili slično)

Izvori podataka

Zakoni o budžetu zemalja su uobičajeni izvor odobrenog budžeta zemalja

Napomene

Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-06-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Izgraditi djelotvorne, odgovorne i transparentne institucije na svim nivoima

Indikator

Udio primarnih budžetskih rashoda u prvobitno usvojenom budžetu, po sektoru (ili po kodovima budžetske klasifikacije ili slično)

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Primarni državni rashodi kao udio prvobitnog odobrenog budžeta. Ovaj indikator mjeri stepen do kojeg ukupni izvrsak budžetskih rashoda odražava iznos koji je prvobitno odobren, kako je definisano u državnoj budžetskoj dokumentaciji i fiskalnim izvještajima. Pokrivenost je budžetska centralna vlada (BCG) i metod pokrivanja: Metodologija za izračunavanje ovog indikatora data je u tabeli (pod naslovom ‘En PI-1 i PI-2 Ekp kalkulacija - 1. februar 2016. (kls)’) na vremenskom periodu su zadnje tri završene fiskalne godine. PEFA vebsajt (http://www.pefa.org/en/content/pefa-2016-framework). Takođe je detaljno opisan u dijelu 2 dokumenta ‘Okvir za procjenu upravljanja javnim finansijama’ (https://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PEFA%20Framework_English.pdf).

Izvor

Ministarstvo finansija

Povratak na početak