Zadaci i indikatori

Zadatak 15.1

Do 2020. godine, obezbijediti očuvanje, obnovu i održivo korišćenje kopnenih i slatkovodnih ekosustava i njihovih usluga, a posebno šuma, močvara, planina i ravnica, u skladu sa obavezama iz međunarodnih ugovora

Indikator 15.1.1


Zadatak 15.2

Do 2020. godine, promovisati sprovođenje održivog upravljanja svim vrstama šuma, zaustaviti sječu šuma, obnoviti uništene šume i značajno povećati pošumljavanje i obnovu šuma na globalnom nivou

Indikator 15.2.1

Napredak u pravcu održivog upravljanja šumama
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 15.3

Do 2030. godine, suzbiti pojavu i širenje pustinja, obnoviti degradirano zemljište i tlo, uključujući zemljište pogođeno pojavom i širenjem pustinja, sušama i poplavama i nastojati da se izgradi svijet bez degradacije zemljišta

Indikator 15.3.1


Zadatak 15.4

Do 2030. godine, obezbijediti očuvanje planinskih ekosistema, uključujući njihovu biološku raznovrsnost, kako bi se poboljšala njihova sposobnost za pružanje koristi koje su ključne za održivi razvoj

Indikator 15.4.2

Indeks zelenog pokrivača planine
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 15.5

Preduzeti hitne i značajne mjere kako bi se smanjila degradacija prirodnih staništa, zaustavio gubitak biološke raznolikosti, a do 2020. godine zaštititi i spriječiti izumiranje ugroženih vrsta

Indikator 15.5.1

Indeks crvene liste
  • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 15.6

Promovisati pošteno i pravedno dijeljenje koristi koje proizilaze iz korišćenja genetskih izvora i promovisati odgovarajući pristup tim resursima, u skladu sa međunarodnim dogovorima

Zadatak 15.7

Preduzeti hitne mjere da se zaustavi krivolov i trgovina zaštićenim vrstama flore i faune i riješi pitanje kako potražnje tako i ponude ilegalnih proizvoda od divljih životinja

Zadatak 15.8

Do 2020. godine, uvesti mjere za sprečavanje unošenja i značajno smanjiti uticaj invazivnih stranih vrsta na kopnene i vodene ekosisteme, te kontrolisati ili iskorijeniti prioritetne vrste

Zadatak 15.9

Do 2020. godine, integrisati vrijednosti ekosistema i biološke raznovrsnosti u planiranje, razvojne procese, strategije za smanjenje siromaštva i finansijske izvještaje na nacionalnom i lokalnom nivou

Zadatak 15.a

Mobilisati i značajno povećati finansijska sredstva iz svih izvora za očuvanje i održivo korišćenje biološke raznovrsnosti i ekosistema

Povratak na početak