Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Ministarstvo finansija

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: miliona dolara (2020)

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Zaštititi, obnoviti i promovisati održivo korišćenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, suzbiti pojavu i širenje pustinja, zaustaviti i preokrenuti proces degradacije zemljišta i zaustaviti gubitak biološke raznovrsnosti

Zadatak

Mobilisati i značajno povećati finansijska sredstva iz svih izvora za očuvanje i održivo korišćenje biološke raznovrsnosti i ekosistema

Indikator

(a) Zvanična razvojna pomoć za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta; i (b) ostvareni prihodi i mobilisana finansijska sredstva iz ekonomskih instrumenata relevantnih za biodiverzitet

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Zaštititi, obnoviti i promovisati održivo korišćenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, suzbiti pojavu i širenje pustinja, zaustaviti i preokrenuti proces degradacije zemljišta i zaustaviti gubitak biološke raznovrsnosti

Zadatak

Mobilisati i značajno povećati finansijska sredstva iz svih izvora za očuvanje i održivo korišćenje biološke raznovrsnosti i ekosistema

Indikator

(a) Zvanična razvojna pomoć za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta; i (b) ostvareni prihodi i mobilisana finansijska sredstva iz ekonomskih instrumenata relevantnih za biodiverzitet

Izvor

Ministarstvo finansija

Povratak na početak