Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Zaštititi, obnoviti i promovisati održivo korišćenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, suzbiti pojavu i širenje pustinja, zaustaviti i preokrenuti proces degradacije zemljišta i zaustaviti gubitak biološke raznovrsnosti

Zadatak

Do 2020. godine, obezbijediti očuvanje, obnovu i održivo korišćenje kopnenih i slatkovodnih ekosustava i njihovih usluga, a posebno šuma, močvara, planina i ravnica, u skladu sa obavezama iz međunarodnih ugovora

Indikator

Udio važnih lokaliteta za kopneni i slatkovodni biodiverzitet koji su pokriveni zaštićenim područjima, prema tipu ekosistema

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Zaštititi, obnoviti i promovisati održivo korišćenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, suzbiti pojavu i širenje pustinja, zaustaviti i preokrenuti proces degradacije zemljišta i zaustaviti gubitak biološke raznovrsnosti

Zadatak

Do 2020. godine, obezbijediti očuvanje, obnovu i održivo korišćenje kopnenih i slatkovodnih ekosustava i njihovih usluga, a posebno šuma, močvara, planina i ravnica, u skladu sa obavezama iz međunarodnih ugovora

Indikator

Udio važnih lokaliteta za kopneni i slatkovodni biodiverzitet koji su pokriveni zaštićenim područjima, prema tipu ekosistema

Izvor

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore

Povratak na početak