Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Indeks

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Zaštititi, obnoviti i promovisati održivo korišćenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, suzbiti pojavu i širenje pustinja, zaustaviti i preokrenuti proces degradacije zemljišta i zaustaviti gubitak biološke raznovrsnosti

Zadatak

Preduzeti hitne i značajne mjere kako bi se smanjila degradacija prirodnih staništa, zaustavio gubitak biološke raznolikosti, a do 2020. godine zaštititi i spriječiti izumiranje ugroženih vrsta

Indikator

Indeks crvene liste

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Zaštititi, obnoviti i promovisati održivo korišćenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, suzbiti pojavu i širenje pustinja, zaustaviti i preokrenuti proces degradacije zemljišta i zaustaviti gubitak biološke raznovrsnosti

Zadatak

Preduzeti hitne i značajne mjere kako bi se smanjila degradacija prirodnih staništa, zaustavio gubitak biološke raznolikosti, a do 2020. godine zaštititi i spriječiti izumiranje ugroženih vrsta

Indikator

Indeks crvene liste

Izvor

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore

Povratak na početak